Moderne Neubauten / Augenklinik des Dr. med. Kaelin, Seefeldquai 49, Zürich = : Ophthalmic Clinic of Dr. Med. Kaelin at Zurich = Clinique ophthalmique du docteur Kaelin à Zurich. Stuttgart : Carl Ebner, Kunstanstalt, [1898]
 

Moderne NeubautenAugenklinik des Dr. med. Kaelin, Seefeldquai 49, Zürich =