Matth. III. 17. Dese is myn Sone myn Geliefde, in den wlke Ik myn Welbehageb hebbe : Esaiæ XI. 2. Apoc. III. I. Op Hem ruft den fevenvondigen Geest des HEEREN. : Joh. I. 29. Siet, het Lam Godts, dat de Sonde der Werelt wegneemt. [Niederlande?], [18. Jahrhundert?]
 

Matth. III. 17. Dese is myn Sone myn Geliefde, in den wlke Ik myn Welbehageb hebbe