Eliyahu Baḥur: Sefer ha-Tishbi. Basiliʾah ha-gedolah : ... Ḳonrad Ṿaldḳirkh, [1601] = [5]361