Algemeene manier van de Hr. Girard Desargues, tot de practyk der perspectiven, gelyk tot die der meet-kunde, met de kleine voet-mat : mitsgaders der plaatsen, en proportien van de sterke en flaauwe rakingen, of kleuren : (titre du frontispice: Desargues algemeene regels der perspective [...]. Amsterdam : Dankerts, 1686