De seer wonderlijcke, schoone, Triumphelijcke Jncompst, van den hooghmogenden Prince Philips, Prince van Spaignen, Caroli des vijfden, Keysers sone, in de [...]. [Antwerpen] : [Peeter Coecke van Aelst], MDL [1550]