Cruydt-Boeck : met biivoegsels achter elck Capittel, vvt verscheyden Cruydtbeschrijvers : item in't laetste een Beschrijvinge vande Indiaensche Gewassen meest getrocken [...]. Tot Leyden : inde Plantijnsche Druckerije van Françoys van Ravolingen, 1608
Inhalt