Rumpf, Georg Eberhard: D' Amboinsche Rariteitkamer : behelzende eene Beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde Schaalvisschen, te weeten raare Krabben, Kreeften en diergelyke Zeedieren als mede allerhande [...]. T'Amsterdam : gedrukt by François Halma, 1705