Vanden Circkel, daer in gheleert werdt te vinden de naeste Proportie des Circkels-Diameter teghen synen omloop, daer door alle Circkels ... recht ghemeten [...] : Item, aller Figueren-syden in den Circkel beschreven ... Noch de Tafelen Sinuum, Tangentium ende Secantium, ... Ten laetsten, van Interest ... Ghedruckt tot Leyden : by Ioris Abrahamss van der Marsse, 1615