Inledning til mecaniken och bygnings-konsten : jämte en beskrifning öfwer åtskillige af framledne commerce-rådet och commendeuren af kongl. Nordstierne-Orden Hr. Polhem opfundne machiner. Stockholm : tryckt af Peter Jöransson Nyström, 1752