Spis roslin ogrodu botanicznego Krolewskiego-Warszawskiego Uniwersytetu. W Warszawie : w Drukarni Szkolney, 1824