Indbydelsesskrift til Kjobenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation ... Kjobenhavn : trykt hos J.H. Schultz, 1872