Practijck des Lantmetens : Leerende alle rechte ende cromsijdige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende ander velden meten, soo wel met behulp des quadrants, als sonder het selve ... [...]. Tot Leyden : ghedruct by Jan Bouwentz, 1600