Ioannis Huxhami ... opera physico-medica. Lipsiae : impensis Io. Pauli Kraus, MDCCLXXXIV [1784]