Friesche sterre-konst, ofte een korte, doch volmaeckte Astronomia ... Tot Harlingen : Hessel, 1652
Inhalt