De iudicio militari in praesidiis Belgicis formando : of onderrigt over het houden van Krygs-Raad in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden ... Te Arnhem : by J. H. Möeleman, 1762