Tractatus de iurisdictione militari in praesidiis Belgicis : of Verhandelinge over het Gezag en Jurisdictie der Militairen, in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden ... Te Arnhem : by J. H. Mölleman, 1763