Heiden, Jan van der: Beschryving der nieulijks uitgevonden en geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten, en Haare wijze van Brand-Blussen, Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde [...] : nevens Beschrijving der Brand-ordres van de Stad Amsterdam. t'Amsterdam : by Jan Rieuwertsz Stads Drukker ..., 1690