Acosta, José <<de>>: Historie naturael en morael van de Westersche Indien : waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende gedierten van dien. T'Amsterdam : by broer Iansz. ..., anno 1624