Desaguliers, J. T: De natuurkunde uit ondervindingen. Te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1751