Kaempfer, Engelbert: De Beschryving Van Japan : Behelsende Een Verhaal Van Den Ouden En Tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, Van DeszelfsTempels, Paleysen, Kasteelen En Andere Gebouwen; van [...]. t'Amsterdam : by Arent vna Huyssteen Boekverkooper in de Beursstraat by den Dam, 1733