Linschoten, Jan Huygen van: Voyagie, Ofte Schip-Vaert, Van Ian Hvyghen van Linschoten : van by Noorden om langes Noorvvegen de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslandt, de VVitte Zee, de Custen van Candenoes, Svvetenoes, Pitzora, &c. door de [...]. Ghedruct tot Franeker : by Gerard Ketel, 1601